Informácie o nás

 

    Naša spoločnosť Vám ako prvá na Slovensku ponúka jednu z najmodernejších a najšetrnejších foriem celkovej anestézie s vysokou bezpečnosťou. Všetky operácie sa vzhľadom na stres a bolestivosť vykonávajú v anestézii (narkóze). Účelom anestézie je odstrániť vnímanie stresu a bolesti, za súčasného sledovania životných funkcií pacienta. Túto činnosť zabezpečuje anestéziologický tím, ktorý je zložený z lekára – anestéziológa a anestéziologickej sestry.
    Celková anestézia je liekmi navodená strata vedomia /veľmi podobná spánku/, spolu s potlačením vnímania bolesti. Tento stav je udržovaný počas celej anestézie a operačného výkonu. Anestézia je regulovateľný a zvratný dej, ktorý vieme časovo ohraničiť na dobu operácie. Pacient je počas anestézie sledovaný anestéziologickým tímom, ktorý spolu s potrebnou monitorovacou technikou, zabezpečujú vysokú bezpečnosť tohto výkonu. Celková anestézia má rozličné modifikácie podľa typu výkonu, veku a zdravotného stavu pacienta, dĺžky operácie a iných faktorov. Na pracoviskách, kde pôsobíme je možné realizovať celkovú anestéziu formou inhalačnej anestézie alebo úplnej vnútrožilovej anestézie technikou TCI, ktorá je v  súčasnosti najmodernejším spôsobom podávania vnútrožilovej anestézie. Spojením infúznych dávkovačov s mikroprocesorom je možné navodiť a udržovať potrebnú úroveň anestézie. Mikroprocesor neustále prepočítava kontinuálne podávanie liekov potrebných k anestézii podľa výpočtov, ktoré sú pre ľudský mozog v reálnom čase nedosiahnuteľné. Vnútrožilová anestézia technikou TCI má v porovnaní s inhalačnou anestéziou výhody v príjemnom zaspávaní, v  stabilite životných funkcií počas anestézie, v rýchlejšom návrate vedomia po skončení operácie, ale najmä v  zníženom výskyte pooperačnej nevoľnosti a zvracania.  V neposlednom rade je poskytovanie anestézie technológiou TCI ekonomicky výhodnejšie v porovnaní s ostatnými formami celkovej anestézie.  Naši pracovníci sú školiteľmi v tomto type anestézie pre celé Slovensko s najväčšími skúsenosťami v oblasti TCI anestézie s realizáciou tohto typu anestézie na cca 1500 pacientoch. Na pracoviskách vykonávame intravenóznu anestéziu v oblasti jednodňovej chirurgie technikou TCI s intravenóznymi dávkovačmi od svetoznámej firmy Fresenius Kabi ako prvá súkromná spoločnosť poskytujúca anesteziologické služby na Slovensku.
    Ambulantná anestézia a anestézia v jednodňovej chirurgii okrem všeobecných požiadaviek na bezpečnosť je vedená tak, aby umožnila absolvovať pacientovi ošetrenie bez hospitalizácie, čo znamená, že v deň zákroku, alebo na druhý deň ráno odchádzajú pacienti domov. Pacienti sa v centrách jednodňovej chirurgie vyhnú všetkým komplikáciám, nepríjemnostiam a rizikám, ktoré prináša pobyt v nemocnici.
 

Kontakt

MUDr. Peter Mendel

peter.mendel.md@gmail.com

HYPNOS, s.r.o.
Gallayová 43
841 02 Bratislava

0907 512 691

Vyhľadávanie

 

 

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons paul (dex)  © 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode